Ouderkamer

De Ouderkamer van onze school is een soort huiskamer waar we met ouders van onze school samenkomen. Hier is altijd een Ouderkamercoördinator bij aanwezig, dat is een leerkracht van onze school. We drinken samen koffie en thee en te praten over allerlei onderwerpen die ouders bezighouden. Wat leert uw kind op school? Hoe kunt u uw kind thuis helpen met lezen? We praten over het leven binnen en buiten het AZC, hebben aandacht voor elkaars cultuur, leren van en met elkaar en maken plezier!
 
De ouders van onze school krijgen via hun kind(eren) een uitnodiging voor elke bijeenkomst. Meestal heeft de bijeenkomst een onderwerp, bijvoorbeeld 'voorlezen', 'gezonde voeding' of 'opvoeding'. Soms leidt iemand van buitenaf, een gastspreker, de bijeenkomst. En soms de oudercoördinator van de school.
Er wordt regelmatig gevraagd naar wat ouders willen komen brengen of halen in de Ouderkamer. Deze wensen nemen we zoveel mogelijk mee in het programma. We zijn er trots op dat we een Ouderkamer hebben, al veel ouders hebben hier een fijne tijd gehad! Zij vinden het prettig om betrokken te worden bij de school.