Taalvriendelijke school

Sinds januari 2022 heeft Prinsenbos zich verrijkt met het mondiale predicaat Taalvriendelijke School dat een initiatief is van de RUTU Foundation for Intercultural Multilingual Education.
 
Dit predicaat is opgesteld vanuit een internationale verplichting vanuit UNESCO dat alle kinderen een gelijk recht hebben op onderwijs dat hun culturele identiteit respecteert. Door een Taalvriendelijke School te zijn erkennen we het belang om als school alle kinderen samen met hun talen en culturele achtergronden te verwelkomen en te waarderen. Door de thuistalen van leerlingen op school toe te staan, krijgen leerlingen de kans om hun cognitieve en sociale vaardigheden te versterken.
 
Een mooie bijkomstigheid is dat wij van alle deelnemende scholen wereldwijd de eerste AZC-school zijn!
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze collega Carmen Aarssen: carmen.aarssen@tangent.nl.